Inschrijven bij IJsterk kinderdagverblijven

020 521 02 50

info@ijsterk.nl

Postbus 14878
1001 LJ Amsterdam

  • Kinderdagverblijven met karakter

IJsterk Kinderdagverblijven

Maatregelen RIVM in verband met coronavirus bij IJsterk
Bericht d.d. 16 maart 2020

In Nederland gelden vanaf zondag 15 maart 2020 maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het kabinet heeft het besluit genomen om vanaf 16 maart alle scholen en kinderdagverblijven te sluiten.
Vanzelfsprekend gelden deze maatregelen ook voor de IJsterk kinderdagverblijven.
Deze maatregelen zijn verlengd tot 11 mei 2020. Vanaf die datum zijn de scholen en de kinderopvang weer geopend.
Dat betekent dat alle IJsterk Kinderdagverblijven vanaf 16 maart tot 11 mei gesloten zijn en dat u uw kind in deze periode niet kan komen brengen.
Wij kunnen ons voorstellen dat dit een ingrijpend besluit voor u is en dat deze maatregel wellicht veel vragen oproept.
Deze vragen zullen wij de komende tijd beantwoorden.

De overheid maakt een uitzondering voor ouders in vitale beroepen, bijvoorbeeld in de zorg, bij de politie en brandweer, klik hier voor de hele lijst.
Wij vangen de kinderen van deze ouders op, mits ze geen van de door de RIVM genoemde klachten vertonen.
Mochten deze ouders extra opvang nodig hebben, omdat zij worden gevraagd extra te werken, dan kan dit aangevraagd worden bij de manager.
Ook ouders die nog geen kind op een IJsterk kinderdagverblijf hebben en onder deze beroepsgroepen vallen, kunnen een opvangplaats aanvragen.
U kunt contact met de kindplanning opnemen per email via kindplanning@ijsterk.nl

De berichtgeving over het coronavirus ontwikkelt voortdurend. Wij houden dit nauwlettend in de gaten en passen ons daarop aan.
Middels dit bericht houden wij u op de website van de laatste ontwikkelingen.

Tot slot wensen wij u veel sterkte toe en uiteraard verwelkomen wij u en uw kind weer graag vanaf 11 mei bij een van onze kinderdagverblijven.

Voor meer info vanuit de Rijksoverheid: klik hier.
Voor meer info vanuit de belastingdienst klik  hier.
Voor meer info vanuit Boink, de Belangenvereniging van ouders in de kinderopvang, klik hier.

Sterke pedagogische visie

Boordevol activiteiten

Karakteristieke gebouwen

Gezonde leefstijl

Ervaren teams en betrokken managers