headervisie

IJsterk geeft karakter!

IJsterk staat voor Kinderopvang met Karakter. We streven naar een excellent kwaliteitsniveau met ruimte voor elk kinderdagverblijf om naar eigen inzicht in te spelen op specifieke opvattingen, behoeften en kansen.
De geschiedenis van onze kinderopvang voert al meer dan een eeuw terug, hierdoor hebben we veel kennis en ervaring opgebouwd.
Een fluitend begin van je dag! Wij bieden kleinschalige opvang in onze karakteristieke panden, elk kinderdagverblijf heeft haar eigen pedagogische visie. Onze gepassioneerde medewerkers voeden elke dag actief de nieuwsgierigheid van u en uw kind. Zo vormt ieder kind een sterk eigen kindbeeld en ontwikkelt daarmee spelenderwijs een krachtige start voor de toekomst.
Wij bieden kinderopvang met karakter door elke dag weer met gepassioneerde teams het individuele karakter van ieder kind te laten ontwikkelen. Zo geven wij ieder kind een sterk fundament voor de toekomst mee.

Maar we geloven ook in de kracht van ons collectief; we leren van elkaar, we delen en versterken. Maken door de schaal van het collectief ook meer mogelijk voor ons eigen kinderdagverblijf.

Basiscriteria

We sluiten zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van het jonge kind en het belang van een sociaal veilige omgeving. Daarom voldoen alle IJsterk kinderdagverblijven aan zes gezamenlijke basiscriteria:

  • Krachtig pedagogisch concept.
  • Creativiteit met boordevol activiteiten; kunst en muziek.
  • Aandacht voor gezonde leefstijl.
  • Vaste pedagogisch medewerkers op de groep, ervaren teams.
  • Eigen betrokken manager op het kinderdagverblijf.
  • Karakteristieke panden met mooie buitenruimten.

Opvang van het jonge kind van nul tot vier jaar

We stimuleren de ontwikkelingsfasen in de belangrijke eerste levensfase van het kind. Opvoeden is ons vak en dat gaat verder dan de verplichtingen uit de Wet Kinderopvang. Onze gepassioneerde medewerkers voeden elke dag actief de nieuwsgierigheid van de kinderen. Zo vormt ieder kind een sterk eigen kindbeeld en ontwikkelt daarmee spelenderwijs een krachtige start en een sterk fundament voor de toekomst.
Handelen vanuit een pedagogische visie en aan de hand van een pedagogische methode betekent dat wij heel bewust, methodisch en verantwoord de kinderen opvoeden, ontwikkelen en opvangen.

Kleinschaligheid

De organisatie van de kinderdagverblijven is kleinschalig opgezet; elk kinderdagverblijf heeft een eigen manager die verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering van het kinderdagverblijf en betrokken is bij alle zaken die ouders en kinderen aangaan. Dat betekent een slagvaardige organisatie met korte lijnen, snelle besluiten en een flexibele instelling. Persoonlijk contact met ouders vinden we belangrijk en dat start bij de inschrijving op het kinderdagverblijf. We luisteren naar ouders en kunnen daarom flexibel en snel inspelen op hun wensen en vragen.
We werken met ervaren pedagogisch medewerkers en stabiele teams. Dat betekent vaste, vertrouwde gezichten en continuïteit op de groepen. De taken van de pedagogisch medewerkers zijn bij ons gericht op de kinderen en de groep en niet op zaken als roosters en andere taken buiten de groep. De focus ligt bij het kind en bij de groep.

Karakteristieke panden

We vinden het belangrijk de kinderen een prettige en kindvriendelijk omgeving aan te bieden. Onze kinderdagverblijven zijn gehuisvest in karakteristieke panden in Amsterdam-Centrum. De groepsruimtes zijn ruim en licht, er zijn aparte slaapkamers en vaak extra ruimtes als een grote speelhal en een atelierruimte. In onze keukens worden vrijwel dagelijks verse, warme en vaak biologische maaltijden bereid.
Bijzonder voor de Amsterdamse binnenstad zijn de grote buitenspeelplaatsen van onze kinderdagverblijven. De speelplaatsen zijn speciaal ingericht voor nul- tot vierjarigen en bieden een uitdagende en groene omgeving. We hebben tevens afgeschermde babyspeelplaatsen.